siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
Dynamo-til-batteri-lader AB AB-ladere kan brukes for flere anledninger. Vanlig er å innstallere laderen mellom dynamo og start- og forbrukerbatteri. Men AB-ladere kan også brukes som forsterker av bare en batteriguppe, i så fall bruker man bare utgang nummer 2 som kan justeres. AB-ladere tilbyr ingen strømbegrensning, akkurat som skilledioder, og virker også som skilledioder når AB-laderen ikke er aktiv. Minste floatspenning blir AB-ladere skal derfor velges tilpasset etter ladestrøm som kan forventes maksimalt fordi AB-laderer klarer flest å hente maksimalt strøm i fra dynamoene. Er dynamoen beregnet for 80A da velger man ikke AB1280, men neste modellet AB12130 som er beregnet for 130A. Det samme gjelder for alle andre verdier som ligger nærme det som AB-laderne er beregnet for. AB-ladere finnes for 12V 80A, 130A, 160A, 210A, og for 24V med 60 og 100A. Godt utvalg for de allerfleste krav. Tipps: Er det ønskelig med videre fordeling etter AB-laderen da er Pro Split R ofte en god anbefaling. Pro Split R fordeler tapfri med 2 og 3 utganger opp til 250A.
Utvalg av AB-lader
AB 12V 160 & 210A 24V 80A 4 programmer ABN 80 & 130A9 programmer