Batteriladere og Strømforsyning Spesialladere, fra batteri til batteri Spesialladere som henter maks effekt fra dynamo Dynamoer fra Sterling, Service Høyeefektregulatorer, og dynamoen din lader riktig Relé, VSR, Dynamo-Splittere, Skilledioder, Isolatorer, Brytere Batteri - Måleinstrument Batteri - Vedlikehold Vandler 12/24V likestrøm til 230V-Vekselstrøm Viktig med aggregat / inverter / landstrøm Stopper for høy sinkforbruk og naturlig galvanisk tæring pga. landjord og mellom båter Instrument / Monitor Ordentlig DC-fordeling med sikringer Sikringer, tilbehør, m.m. Svar på gjentatte spørsmål ang produkter fra Sterling Power Products
siden 1986
batteri-ladesystemer  strømforsyning  dynamo-teknikk
© Jörg Becker 2020
Batteri til Batteri - Lader
BB Pro Batt Ultra PBU møter alle utfordringer med moderne motorer og motorstyringer som ellers gjør lading av sekundærbatterier enten meget vanskelig eller umulig. Kort oppsummert. Kjøretøy som skal stemples med Euro 5 & 6 & nyere må spare energi og drivstoff på alle kanter. For også å spare minste mengder griper konstruktørene til mange knep, bl.a. intelligent dynamostyring. Denne styringen kan generere dynamospenninger mellom laver enn 12,2V og 15,4V (f.eks. Mercedes), eller stoppe ladestrømmen komplett, eller hente massive strømstøtt mens kjøretøyet bremser mm. Denne styringen tar hensyn til startbatteri og bordforsyning, men den gjør batterilading av servicebatterier helt umulig. Dette problemet gjelder ikke lengre bare for landkjøretøy, men også for båter som mer og mer får motorer med slik “intelligent ladestyring” for å spare drivstoff. Problematikken blir temmelig det samme. (se f.eks. Volvo, VW, mm.) Løsningen kan være Pro Batt Ultra. En komplett ny serie BB-ladere, enda mer kompakt og veldig effektiv (opp til 99% effisiens). Denne laderen tillater å lade sekundærbatterier stabil og med korrekte ladespenninger, også hvis inngangsspenningen varier som beskrevet ovenfor.   PBU behersker ikke bare 9 ladeprogrammer inkl. LiFePo4, men tilbyr også mulighet for en rekke manuelle tilpasninger som f.eks. spenninger, utjevningstid, mm. Mange funksjoner, flere varianter. Multipel Activation Mode Manuell Activation Mode: brukes for manuel styring. Regenerativ Breaking Mode: kan aktiveres via tenningslås Automatisk Regenerativ Breaking Mode: aktiveres helautomatisk (spenningsstyrt) Inngående spenning enten 12V eller 24V, utgående spenninger til 12V, 24V, 36V, og 48V, . B2B ladere henter spenning fra primærbatteriet kun når det finnes lading fra dynamoen. Laderen starter f.eks. når det finnes >13,3V og stopper <13,0V (x2 for 24V) Primærbatteriet tømmes derfor ikke. Manuell styring og RBF mode tillater å overstyre ved behov, så kan PB-U f.eks. lade med 100% allerede f.o.m. 10,2V på inngangen. MultiStage vifte Mulighet for 50% nattreduksjon (Current limiting CL / strømbegrensning). CL kan også skiftes til “permanent” (m. BBURC) 5-trins-lading: 5 - 20x rasker lading enn standardlading.   Ladeprofiler: Pro Batt Ultra ha både faste profiler til bl.a. AGM, LiFeP04, Kalsium, Gel, åpne og lokkete bly-syre, og flere parametere kan justeres manuell. Enkelt installasjon: Standard-installasjonen er spenningsstyrt, dvs. det trengs bare kobling mellom batteriene, kreves ikke noe inngrep i dynamo eller motorelektronikk ECU. Komplett forberedt, mens andre justeringer kan gjøres rett på laderen vha. 3 knapper.
Brukermanual (engelsk PDF) Informasjon (engelsk PDF) Regenerativ breaking ? (engelsk PDF) Priser & Bestilling
Batterilading med Euro 5, 6 og nyere? Her er løsningen.
Temperatursensor medfølger
(klikk på bildene)
Godkjennning for kjøretøy
BBURC (opsjonal) On/Off, Force to float, effektreduksjon, nattmodus, Voltmeter, mm. Ny versjon, sjekk manualen for detalj.
Flagg Start N Produkter Tjenester Tilbud & News Teknisk FAQ Obs: butikksidene stenges etter 15 minutter uten aktivitet! Impressum
Obs.   Manualer og Infoblader til BB og BBW-ladere Ila. den videre utviklingen ble det publisert forskjellige manualer. Se opp for riktig versjon.
BB kan nå styres On/Off av BMS som har mulighet.